Lagerfasiliteter

Beili har råvarelager, emballasjelager, halvfabrikata og ferdigvarelager, og vi registrerer dataene til hvert lager i ERP-systemet, noe som er praktisk for rettidig kontroll av beholdningen av ulike produkter.

Lageret kan hjelpe oss med å forbedre produksjonseffektiviteten, og dermed gi pålitelig service til våre kunder